Jedwabna bluza do jazdy konnej uszyta na podstawie obrazu Karł Briułłowa "Amazonka"

1blue.jpg1blueon.jpg2blueon.jpg3blueon.jpg4blueon.jpg6blueon.jpgx1blue.jpgx2blue.jpg