Kurs kroju i szycia w Rejowcu, prowadzi ART-MODA

 W ramach projektu systemowego pn.: Aktywni na rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.ART-MODA prowadziła w terminie 11-.19.2012 r. , w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym  "Kurs kroju i szycia" , w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla każdej z dwóch grupy szkoleniowych liczących po 10 osób. Uczestnikami szkolenia było łącznie 20 osób . W szkoleniu wzięło udział 17 kobiet i 3 mężczyzn.

rejowiecfabryczny2.JPGrejowiecfabryczny4.JPGrejowiecfabryczny5.JPG